29/9 2017

Arbejdet med motortrafikvejen gennem Tørslev Hage går for alvor i gang

Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.

De kommende mange måneder vil der ske meget på Tørslev Hage. Entreprenøren udnytter, det er blevet efterår, hvilket betyder færre beboere i sommerhusområdet. Der bliver etableret støttevægge af spunsjern, støjskærme og jordankre, så entreprenøren til næste sommer kan arbejde indenfor dette aflukke og dermed genere områdets beboere mindre.

”Vi skruer op for aktivitetsniveauet på Tørslev Hage. Det betyder, at naboerne til byggepladsen vil opleve mere støj og mere tung trafik,” siger Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet.

Entreprenøren går snart i gang med at sætte spuns på Tørslev Hage. Spuns er store jernplader, der skal holde jorden på plads, der hvor vejen er gravet ned i terrænet. Når spunsen er sat, vil de permanente støjskærme blive opsat og der vil blive etableret jordankre til støttevæggen.

”Vi har i vores planlægning haft fokus på at begrænse generne fra arbejdet for vores naboer. Derfor udføres arbejderne udenfor sommerhusfolkets højsæson. Ligesom vi har stillet krav til entreprenøren om at benytte en så skånsom arbejdsmetode som muligt. Derfor sætter vi spunsen ved hjælp af en særlig metode, hvor spunspladerne presses ned i jorden i stedet for den traditionelle metode, hvor spunsen hamres ned. Metoden reducerer mængden af støj og vibrationer under udførelsen, og dermed generne for naboerne,” fortsætter Henrik Vincentsen.

Pressemetoden har dog sine begrænsninger. Møder man forhindringer i jorden eksempelvis i form at store sten, kan det blive nødvendigt at mobilisere mere kraftfuldt grej til at installere spunsvæggen.

Motortrafikvej under terræn

Det blev allerede tidligt i projektet besluttet, at motortrafikvejen gennem Tørslev Hage skal ligge 0-5 meter under terræn. Det skal den for at mindske støjgenerne for beboerne.

Derudover udstyres strækningen gennem Tørslev Hage med 4 meter høje støjskærme.

Arbejdet med spunsning vil stå på i perioden fra 1. oktober 2017 og frem til den 31. maj 2018.Fakta:

I hverdage vil der blive arbejdet i tidsrummet 6.00 -18.00 og på lørdage i tidsrummet 7.00-14.00.

Information om støj og vibrationer findes på vores hjemmeside.

Hvad er spunsjern?

Det er store jernplader, der presses 4-10 meter ned i jorden. Formålet er at holde jorden ved siden af motortrafikvejen på plads.

Hvad er jordankre?

Det er stålstænger med en længde mellem 10-15 meter, der bores gennem spunsjernet og ind i jorden. For enden af stålstangen støbes en betonklump, som modhold for ankret. Jordankrene har til formål at afstive støttevæggen.

19. okt. 2017 09.40
Nu kan du følge byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, livet på byggepladsen og de store maskiner i aktion på nærmeste hold. I forbindelse med byggepladsen på Frederikssund-siden har Fjordforbindelsen Frederikssund etableret...
Læs mere
12. okt. 2017 06.39
Her i oktober gentager vi ”På tur med projektchefen”, som er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. okt. 2017 10.43
Når Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, bliver det med et såkaldt free flow betalingsanlæg, altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke behøver at sænke farten, når man passerer. Fjordforbindelsen Frederikssund ønsker input fra markedet til betalingsanlægget inden det endelige udbudsmateriale offentliggøres og inviterer alle potentielle leverandører til informationsmøde om udbudsprocessen.
Læs mere
29. sep. 2017 10.45
Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.
Læs mere
15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere
12. sep. 2017 06.32
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Læs mere
8. sep. 2017 08.34
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. sep. 2017 11.25
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Læs mere
14. aug. 2017 07.13
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Læs mere
9. aug. 2017 13.18
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Læs mere