1/10 2016

Arkæologer har dykket i Roskilde Fjord


Det er ikke så tit der gennemføres arkæologiske undersøgelser til vands, men der, hvor højbroen skal bygges, har Vikingeskibsmuseet fra Roskilde gennemført såkaldte marinarkæologiske undersøgelser i Roskilde Fjord i 2014 og 2015.

Vikingeskibsmuseet har undersøgt det spor, hvor højbroen skal bygges samt begge fjordens bredder. Langs begge bredder er der fundet oldsager fra Stenalderen, fortrinsvis forarbejdet flint samt enkelte udaterede pæle og andre løsfund, blandt andet et enkelt bugskår af gråbrændt middelalderkeramik.

Arkæologerne har brugt flere forskellige undersøgelsesmetoder, og gjort fund fra oldtiden såvel som fra nyere tid. Dog ikke fund af betydende fortidsminder eller af særlig historisk betydning.

Vejdirektoratet havde allerede i den tidlige planlægningsfase af broen en rådgiver til at undersøge havbunden. Undersøgelserne gav en masse data, som arkæologerne analyseret og derved identificeret de steder på fjorden og i undergrunden, hvor der var noget der var særlig interessant. På den måde fik de kortlagt, hvad der skulle undersøges nærmere.

Derefter var det arkæologernes arbejde, at få undersøgt de forskellige interessante steder i fjorden. En opgave der var lidt anderledes end normalt, da meget af arbejdet foregik under vandet.

Først undersøgte dykkere de interessante steder på havbunden. Derefter var det arkæologernes opgave at lave en række manuelle boringer i de lavvandede dele af fjorden.

Man besluttede dog hurtigt, at det ikke var tilstrækkeligt sikkert for dykkerne at lave manuelle boringer i de dybe områder af fjorden. Derfor valgte man i stedet at jordprøverne skulle graves op med maskiner. Jordprøverne der blev taget op blev renset, fotograferet og beskrevet, så de var klar til at blive analyseret af arkæologerne.

19. okt. 2017 09.40
Nu kan du følge byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, livet på byggepladsen og de store maskiner i aktion på nærmeste hold. I forbindelse med byggepladsen på Frederikssund-siden har Fjordforbindelsen Frederikssund etableret...
Læs mere
12. okt. 2017 06.39
Her i oktober gentager vi ”På tur med projektchefen”, som er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. okt. 2017 10.43
Når Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, bliver det med et såkaldt free flow betalingsanlæg, altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke behøver at sænke farten, når man passerer. Fjordforbindelsen Frederikssund ønsker input fra markedet til betalingsanlægget inden det endelige udbudsmateriale offentliggøres og inviterer alle potentielle leverandører til informationsmøde om udbudsprocessen.
Læs mere
29. sep. 2017 10.45
Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.
Læs mere
15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere
12. sep. 2017 06.32
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Læs mere
8. sep. 2017 08.34
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. sep. 2017 11.25
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Læs mere
14. aug. 2017 07.13
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Læs mere
9. aug. 2017 13.18
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Læs mere