11/10 2016

Den nye bro lærer os om fortiden


Når der bygges nye veje, er udgravningsarbejdet næsten altid med til at afsløre en masse nyt om Danmarks fortid. Udgravningerne ved den nye fjordforbindelse er ingen undtagelse.

Arkæologer fra Roskilde Museum står for de arkæologiske undersøgelser til lands, og deres arbejde viser, at området er rigt på fortidsminder fra både sten-, bronze- og jernalder.

Der er fundet mange spændende ting. Blandt andet jordfæstegrave fra jernalderen, palisadeanlæg fra mellemneolitikum, som er bondestenalderen eller yngre stenalder, masser af langhuse og gruber, som endnu ikke er tidsbestemt, en brønd fra jernalderen og et anlæg til hampeproduktion bestående af hørtørringsgruber dateret til slutningen af 1700 tallet.

Roskilde Museum har været i gang med arkæologiske undersøgelser siden 2015, hvor de startede på østsiden af fjorden, mens undersøgelserne i 2016 har koncentreret sig om den vestlige side. Målet er at finde interessante fortidsminder, som er skjult under jordens overflade – før entreprenørens maskiner ruller ind og begynder at bygge en vej.

Undgå forsinkelser

Af hensyn til vejens økonomi er det vigtigt, at arkæologerne har undersøgt hele vejstrækningen grundigt og i god tid inden, entreprenørens maskiner går i gang. For hvis man midt i byggeriet støder på et ukendt fortidsminde i jorden, skal det straks undersøges. Og den slags kan blive meget dyrt, da man er bliver nødt til at standse anlægsarbejdet imens.

De arkæologiske undersøgelser til lands har indtil september 2016 kostet ca. 10 millioner kroner. Det er et stort beløb i forhold til de penge, museerne ellers kan bruge på deres arkæologiske arbejde. Roskilde Museum har indtil videre haft 20 arkæologer ansat til arbejdet omkring Frederikssund.

Fortsat arbejde – lang tid frem

Det kan tage lang tid at kortlægge et områdes historieske fortid. Det betyder, at de arkæologiske fund først vil være analyseret og undersøgt til bunds, når bilerne er begyndt at køre på den nye motortrafikvej. Til gengæld vil den nye viden, som vi får, være til glæde for Danmarks historieskrivning – og ikke mindst for lokale skolebørn og andre med særlig interesse for egnens forhistorie.
8. dec. 2017 10.34
Måske har du bemærket de både, der de sidste måneder har haft hjemme på Roskilde Fjord. Bådene er en del af Fjordforbindelsen og det store anlægsprojekt. En af dem er Transfer Vessel, der sejler projektets medarbejdere ud til fjordens arbejdsområder.
Læs mere
14. nov. 2017 13.50
I dag besøgte finansminister Kristian Jensen, borgmester John Schmidt Andersen og lokalpolitiker Hans Andersen Fjordforbindelsen Frederikssund. De fik en gennemgang af projektet og en rundvisning på byggepladsen. For en stund var jakkesæt og slips skiftet ud med hjelm og sikkerhedssko.
Læs mere
8. nov. 2017 12.09
Fjordforbindelsen Frederikssund er klar til at finde den leverandør, der skal stå for Danmarks første free flow betalingsanlæg – altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke skal sænke farten, når man passerer. Anlægget skal etableres ved Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, der åbner i slutningen af 2019.
Læs mere
30. okt. 2017 11.20
De midlertidige dæmninger på begge sider af Roskilde Fjord står lige nu under vand, men heldigvis er vandstanden begyndt at falde. Snart kan vi begynde at pumpe vand væk, få overblik over og udbedre skaderne. Vores entreprenør var heldigvis godt...
Læs mere
25. okt. 2017 13.15
Tusindvis af genstande er blevet udgravet nær Frederikssund og på Hornsherred. Arkæologer fra Museumskoncernen ROMU har gjort store og små opdagelser, inden anlægsarbejdet med Kronprinsesse Marys Bro gik i gang. To dage i november kan interesserede borgere komme tæt på det arkæologiske arbejde.
Læs mere
19. okt. 2017 09.40
Nu kan du følge byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, livet på byggepladsen og de store maskiner i aktion på nærmeste hold. I forbindelse med byggepladsen på Frederikssund-siden har Fjordforbindelsen Frederikssund etableret...
Læs mere
12. okt. 2017 06.39
Her i oktober gentager vi ”På tur med projektchefen”, som er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. okt. 2017 10.43
Når Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, bliver det med et såkaldt free flow betalingsanlæg, altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke behøver at sænke farten, når man passerer. Fjordforbindelsen Frederikssund ønsker input fra markedet til betalingsanlægget inden det endelige udbudsmateriale offentliggøres og inviterer alle potentielle leverandører til informationsmøde om udbudsprocessen.
Læs mere
29. sep. 2017 10.45
Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.
Læs mere
15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere