11/10 2016

Den nye bro lærer os om fortiden


Når der bygges nye veje, er udgravningsarbejdet næsten altid med til at afsløre en masse nyt om Danmarks fortid. Udgravningerne ved den nye fjordforbindelse er ingen undtagelse.

Arkæologer fra Roskilde Museum står for de arkæologiske undersøgelser til lands, og deres arbejde viser, at området er rigt på fortidsminder fra både sten-, bronze- og jernalder.

Der er fundet mange spændende ting. Blandt andet jordfæstegrave fra jernalderen, palisadeanlæg fra mellemneolitikum, som er bondestenalderen eller yngre stenalder, masser af langhuse og gruber, som endnu ikke er tidsbestemt, en brønd fra jernalderen og et anlæg til hampeproduktion bestående af hørtørringsgruber dateret til slutningen af 1700 tallet.

Roskilde Museum har været i gang med arkæologiske undersøgelser siden 2015, hvor de startede på østsiden af fjorden, mens undersøgelserne i 2016 har koncentreret sig om den vestlige side. Målet er at finde interessante fortidsminder, som er skjult under jordens overflade – før entreprenørens maskiner ruller ind og begynder at bygge en vej.

Undgå forsinkelser

Af hensyn til vejens økonomi er det vigtigt, at arkæologerne har undersøgt hele vejstrækningen grundigt og i god tid inden, entreprenørens maskiner går i gang. For hvis man midt i byggeriet støder på et ukendt fortidsminde i jorden, skal det straks undersøges. Og den slags kan blive meget dyrt, da man er bliver nødt til at standse anlægsarbejdet imens.

De arkæologiske undersøgelser til lands har indtil september 2016 kostet ca. 10 millioner kroner. Det er et stort beløb i forhold til de penge, museerne ellers kan bruge på deres arkæologiske arbejde. Roskilde Museum har indtil videre haft 20 arkæologer ansat til arbejdet omkring Frederikssund.

Fortsat arbejde – lang tid frem

Det kan tage lang tid at kortlægge et områdes historieske fortid. Det betyder, at de arkæologiske fund først vil være analyseret og undersøgt til bunds, når bilerne er begyndt at køre på den nye motortrafikvej. Til gengæld vil den nye viden, som vi får, være til glæde for Danmarks historieskrivning – og ikke mindst for lokale skolebørn og andre med særlig interesse for egnens forhistorie.
22. jun. 2017 07.00
Et godt fundament er alfa og omega, når vi bygger en bro. Derfor går entreprenøren nu i gang med at teste bæreevnen af de pæle, der skal bære den nye bro over Roskilde Fjord mange år frem i tiden.
Læs mere
21. jun. 2017 13.55
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med færdiggørelse af Svanevænget, Svanestien, Kystvej og Kysttoften. Der er derfor arbejde i gang med fjernelse af gammelt asfalt og udlægning af ny asfalt. Arbejdet kan medføre trafikale og støjmæssige gener og bliver udført indenfor almindelig arbejdstid. Forventet arbejdsperiode:
Læs mere
20. jun. 2017 06.46
25 mænd og kvinder svømmede lørdag fra Tørslev Hage til byggepladsen i Marbæk for at markere, at entreprenørens folk nu rykker ind kontorlokalerne på byggepladsen. Det var entreprenørselskabet RBAI JV I/S, der havde inviteret egne medarbejdere og ansatte fra blandt andet Vejdirektoratet, Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og 3F til at deltage i en open water svømmekonkurrence på strækningen. Også elitesvømmere fra svømmeklubberne i Frederikssund, Holbæk og Hovedstaden stillede op. 17-årige Mikkel Henriksen fra Holbæk Svømmeklub var første mand i mål efter cirka ti minutter.
Læs mere
14. jun. 2017 09.45
På begge sider af Roskilde Fjord er dæmningerne nu tydelige. På Frederikssundsiden varer det ikke længe før entreprenøren er helt færdig med den midlertidige dæmning, mens de ved Tørslev Hage fortsat sætter spuns. Dæmningerne er bygget op af sand mellem spunsvægge, som holder sammen på dæmningen. Det er fra disse dæmninger, entreprenøren snart vil lave pælefundering af broen tættest på land. Arbejdet med pælefundering på Frederikssundsiden går i gang senere i juni måned.
Læs mere
6. jun. 2017 12.13
Vores entreprenør har lavet en fin film om Fjordforbindelsen Frederikssund. Filmen giver et godt indblik i projektet og dets omfang, og...
Læs mere
23. maj 2017 11.12
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med at sætte hegn op omkring arbejdsarealet langs Gammel Færgegårdsvej på Tørslev Hage. På den måde afskærmes sommerhusområdet fra byggepladsen og langt størstedelen af arbejdskørslen holdes indenfor byggepladsen og traceet af den kommende motortrafikvej.
Læs mere
19. maj 2017 12.51
I næste uge går vores entreprenør i gang med arbejdet med at etablere en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Hornsherredsiden. Ligesom på Frederikssundsiden er det fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Løsningen med dæmninger er valgt fordi Roskilde Fjord i de områder tættest på kysterne er så lavvandet, at man ikke kan få en pram ind mod kysterne, men for dyb til at køre det udstyr i fjorden, som skal bruges til at etablere pæle og fundamenter til broen. Etableringen af dæmninger forventer vi pågår i cirka 2½ måned.
Læs mere
15. maj 2017 09.15
Læs mere
9. maj 2017 11.29
Læs mere
1. maj 2017 06.57
I begyndelsen af maj går Vejdirektoratets entreprenør i gang med at bygge en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord. Det er fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Dermed går startskuddet på anlægsarbejdet med selve broen over Roskilde Fjord.
Læs mere