22/6 2017

Entreprenøren tester fundamentet af fremtidens bro over Roskilde Fjord

Et godt fundament er alfa og omega, når vi bygger en bro. Derfor går entreprenøren nu i gang med at teste bæreevnen af de pæle,
der skal bære den nye bro over Roskilde Fjord mange år frem i tiden.

Fremtidens bro over Roskilde Fjord skal være med til at sikre en nemmere og hurtigere adgang mellem Frederikssundområdet og resten af Nordsjælland og Hovedstadsområdet.

For at være sikker på, at både pæle og havbund er solide nok til at bære den planlagte bro, vil entreprenøren nu udsætte ingeniørberegningerne for en virkelighedstest.

”Fra de geotekniske undersøgelser ved vi, at undergrunden i Roskilde Fjord ikke egner sig særlig godt til brobyggeri. Vi skal rigtig langt ned, før vi rammer noget kalk, som pælene kan stå fast i, Derfor skal vi nu teste pælenes bæreevne,” siger Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet.

Testen skal gennemføres to steder på Frederikssundsiden - den ene på land og den anden fra den midlertidige dæmning, som er bygget ud i fjorden. Vejdirektoratet forventer, at testerne tager en lille måneds tid. I første omgang etablerer entreprenøren testpælene, og når betonen i pælene er hærdet, kan selve pæletesten gennemføres.

”Pælene og brofundamentet skal sikre, at broen ikke begynder at synke efter nogle år med trafik. Testen skal bekræfte vores design og vise os, om vi skal justere noget, inden vi går i gang med at bygge pælene, som skal bære broen,” siger Henrik Vincentsen.

Stor maskine og specialiseret grej

En test af denne kaliber ser man ikke så tit i Danmark. Derfor har entreprenøren hentet både en overdimensioneret boremaskine til Frederikssund og specialiseret udstyr, der kan teste bæreevnen langt under havets overflade.

”Først skal der bores et stort jernrør ned i havbunden, indtil man når kalken. Når jernrøret er tømt for jord- og sandmaterialer, sænkes et net af armeringsjern ned i hullet. På armeringsjernet er der monteret noget specieludstyr, som skal bruges til selve belastningsforsøget. Til sidst støbes røret ud med beton,” forklarer Henrik Vincentsen.

Det udstyr, der anvendes til at prøvebelaste pælene med, hedder en Osterberg Celle, og det virker i princippet som en donkraft, der trykker pælespidsen ned i kalken. Samtidig med, at trykket i Osterberg Cellen øges, måler man på spændinger og bevægelser i testpælen. De enkelte testpæle skal i testen belastes til minimum 1½ gang det tryk, som de rigtige pæle skal bære.

Test i mindre målestok

Vores entreprenør har regnet sig frem til, at hver bropille skal funderes på fire pæle, der på midten af fjorden, hvor kalken ligger dybest under havbunden, har en diameter på 2 meter. Pælene under de kystnære bropiller er en smule mindre i diameter.

Den test, entreprenøren gennemfører nu, er i mindre skala, men nok til, at det giver retvisende resultater.

Yderligere oplysninger:
Projektchef Henrik Vincentsen, tlf.: 2811 4100, mail: hevi@vd.dk

Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, tlf.: 2298 3078, mail: an6@vd.dk


Fakta:

Testpælene får en diameter på 1,2 m og skal cirka 22-25 meter ned i undergrunden.

Der fyldes ca. 30 m3 beton ned i hvert af hullerne.

Betonen er stærk nok til at bære belastningen efter ca. 10 dage, men der går mere end en måned før den er hærdet helt færdig.


19. okt. 2017 09.40
Nu kan du følge byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, livet på byggepladsen og de store maskiner i aktion på nærmeste hold. I forbindelse med byggepladsen på Frederikssund-siden har Fjordforbindelsen Frederikssund etableret...
Læs mere
12. okt. 2017 06.39
Her i oktober gentager vi ”På tur med projektchefen”, som er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. okt. 2017 10.43
Når Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, bliver det med et såkaldt free flow betalingsanlæg, altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke behøver at sænke farten, når man passerer. Fjordforbindelsen Frederikssund ønsker input fra markedet til betalingsanlægget inden det endelige udbudsmateriale offentliggøres og inviterer alle potentielle leverandører til informationsmøde om udbudsprocessen.
Læs mere
29. sep. 2017 10.45
Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.
Læs mere
15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere
12. sep. 2017 06.32
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Læs mere
8. sep. 2017 08.34
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. sep. 2017 11.25
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Læs mere
14. aug. 2017 07.13
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Læs mere
9. aug. 2017 13.18
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Læs mere