13/9 2016

Med arkæologerne på arbejde


Det kræver planlægning, tålmodighed og forsigtige fingre, når arkæologerne endevender jorden under den kommende fjordforbindelse.

Ved udgravningerne arbejder arkæologerne sig forsigtigt ned i jorden ved hjælp af gravemaskiner, skovle og til sidst murskeer og børster. Nogle steder ligger tingene i flere lag, fordi de gode steder at bo eller opholde sig har været benyttet gennem mange århundreder tilbage i oldtiden.

Mange steder ligger huse fra både bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen det samme sted — og måske også fra vikingetiden og middelalderen.

Det er vigtigt for arkæologerne, at få placeringen af alle de gamle ting præcist opmålt og at redde alle flytbare genstande op af jorden, før motorvejen anlægges. Det kræver tid, tålmodighed og et godt overblik.

En grundig arbejdsmetode

Arkæologerne starter med at skrabe det øverste lag muld væk i lange baner – eller søgegrøfter — på tværs af hele det spor, hvor motortrafikvejen skal ligge. Søgegrøfterne graves med 15-20 meters mellemrum. Det svarer til 50 per km. Grøfterne dækker den fulde bredde af motorvejsanlægget, altså omkring 60 meter de fleste steder. Ved broer og til- og frakørsler kan søgegrøfterne endda være 100 meter eller mere.

Ved hver søgegrøft graver arkæologerne cirka 30 centimeter ned i jorden. Det er nok til, at arkæologerne kan ”kigge ned” under de øverste lag muld, hvor jorden som regel er uforstyrret af landbrugsmaskiner. Hvis noget spændende dukker op, f. eks. spor efter oldtidshuse eller gravsteder, kan arkæologerne vælge at lave en udgravning for at undersøge fundet nærmere.

Fundene gemmes på museer

Når arkæologerne finder små, flytbare ting, som pilespidser og potteskår, skal de undersøges og gemmes. Fundene gemmes for eftertiden på museerne, og de mest værdifulde ting udstilles, så alle kan få dem at se.

Alt det, der ikke kan tages med hjem, for eksempel stolpehuller, gravpladser og diger registreres. Alle fundene bliver også fotograferet, opmålt og noteret på kort. Når alting er registreret fortsætter arkæologerne deres undersøgelser på museer og i laboratorier, så der bliver plads til vejarbejderne.

19. okt. 2017 09.40
Nu kan du følge byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, livet på byggepladsen og de store maskiner i aktion på nærmeste hold. I forbindelse med byggepladsen på Frederikssund-siden har Fjordforbindelsen Frederikssund etableret...
Læs mere
12. okt. 2017 06.39
Her i oktober gentager vi ”På tur med projektchefen”, som er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. okt. 2017 10.43
Når Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, bliver det med et såkaldt free flow betalingsanlæg, altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke behøver at sænke farten, når man passerer. Fjordforbindelsen Frederikssund ønsker input fra markedet til betalingsanlægget inden det endelige udbudsmateriale offentliggøres og inviterer alle potentielle leverandører til informationsmøde om udbudsprocessen.
Læs mere
29. sep. 2017 10.45
Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.
Læs mere
15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere
12. sep. 2017 06.32
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Læs mere
8. sep. 2017 08.34
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. sep. 2017 11.25
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Læs mere
14. aug. 2017 07.13
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Læs mere
9. aug. 2017 13.18
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Læs mere