13/9 2016

Med arkæologerne på arbejde


Det kræver planlægning, tålmodighed og forsigtige fingre, når arkæologerne endevender jorden under den kommende fjordforbindelse.

Ved udgravningerne arbejder arkæologerne sig forsigtigt ned i jorden ved hjælp af gravemaskiner, skovle og til sidst murskeer og børster. Nogle steder ligger tingene i flere lag, fordi de gode steder at bo eller opholde sig har været benyttet gennem mange århundreder tilbage i oldtiden.

Mange steder ligger huse fra både bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen det samme sted — og måske også fra vikingetiden og middelalderen.

Det er vigtigt for arkæologerne, at få placeringen af alle de gamle ting præcist opmålt og at redde alle flytbare genstande op af jorden, før motorvejen anlægges. Det kræver tid, tålmodighed og et godt overblik.

En grundig arbejdsmetode

Arkæologerne starter med at skrabe det øverste lag muld væk i lange baner – eller søgegrøfter — på tværs af hele det spor, hvor motortrafikvejen skal ligge. Søgegrøfterne graves med 15-20 meters mellemrum. Det svarer til 50 per km. Grøfterne dækker den fulde bredde af motorvejsanlægget, altså omkring 60 meter de fleste steder. Ved broer og til- og frakørsler kan søgegrøfterne endda være 100 meter eller mere.

Ved hver søgegrøft graver arkæologerne cirka 30 centimeter ned i jorden. Det er nok til, at arkæologerne kan ”kigge ned” under de øverste lag muld, hvor jorden som regel er uforstyrret af landbrugsmaskiner. Hvis noget spændende dukker op, f. eks. spor efter oldtidshuse eller gravsteder, kan arkæologerne vælge at lave en udgravning for at undersøge fundet nærmere.

Fundene gemmes på museer

Når arkæologerne finder små, flytbare ting, som pilespidser og potteskår, skal de undersøges og gemmes. Fundene gemmes for eftertiden på museerne, og de mest værdifulde ting udstilles, så alle kan få dem at se.

Alt det, der ikke kan tages med hjem, for eksempel stolpehuller, gravpladser og diger registreres. Alle fundene bliver også fotograferet, opmålt og noteret på kort. Når alting er registreret fortsætter arkæologerne deres undersøgelser på museer og i laboratorier, så der bliver plads til vejarbejderne.

8. dec. 2017 10.34
Måske har du bemærket de både, der de sidste måneder har haft hjemme på Roskilde Fjord. Bådene er en del af Fjordforbindelsen og det store anlægsprojekt. En af dem er Transfer Vessel, der sejler projektets medarbejdere ud til fjordens arbejdsområder.
Læs mere
14. nov. 2017 13.50
I dag besøgte finansminister Kristian Jensen, borgmester John Schmidt Andersen og lokalpolitiker Hans Andersen Fjordforbindelsen Frederikssund. De fik en gennemgang af projektet og en rundvisning på byggepladsen. For en stund var jakkesæt og slips skiftet ud med hjelm og sikkerhedssko.
Læs mere
8. nov. 2017 12.09
Fjordforbindelsen Frederikssund er klar til at finde den leverandør, der skal stå for Danmarks første free flow betalingsanlæg – altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke skal sænke farten, når man passerer. Anlægget skal etableres ved Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, der åbner i slutningen af 2019.
Læs mere
30. okt. 2017 11.20
De midlertidige dæmninger på begge sider af Roskilde Fjord står lige nu under vand, men heldigvis er vandstanden begyndt at falde. Snart kan vi begynde at pumpe vand væk, få overblik over og udbedre skaderne. Vores entreprenør var heldigvis godt...
Læs mere
25. okt. 2017 13.15
Tusindvis af genstande er blevet udgravet nær Frederikssund og på Hornsherred. Arkæologer fra Museumskoncernen ROMU har gjort store og små opdagelser, inden anlægsarbejdet med Kronprinsesse Marys Bro gik i gang. To dage i november kan interesserede borgere komme tæt på det arkæologiske arbejde.
Læs mere
19. okt. 2017 09.40
Nu kan du følge byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, livet på byggepladsen og de store maskiner i aktion på nærmeste hold. I forbindelse med byggepladsen på Frederikssund-siden har Fjordforbindelsen Frederikssund etableret...
Læs mere
12. okt. 2017 06.39
Her i oktober gentager vi ”På tur med projektchefen”, som er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. okt. 2017 10.43
Når Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, bliver det med et såkaldt free flow betalingsanlæg, altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke behøver at sænke farten, når man passerer. Fjordforbindelsen Frederikssund ønsker input fra markedet til betalingsanlægget inden det endelige udbudsmateriale offentliggøres og inviterer alle potentielle leverandører til informationsmøde om udbudsprocessen.
Læs mere
29. sep. 2017 10.45
Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.
Læs mere
15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere