Her arbejder vi

Her kan du følge med i, hvad der er sket på projektet. Se eventuelt også nyheder for de nyeste historier fra projektet.

kortet kan du få det store overblik over projektet.September 2017

Arbejdet med at støbe pæle er gået i gang. Entreprenøren støber fra øst mod vest.

Støbning af endevederlag på østsiden er i gang.

Støbning af den bro, der skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej, er gået i gang.

Støbning af bro ved Tørslevvej pågår.


August 2017

Dæmningerne er så godt som færdige

Støbning af den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej, er gået i gang

Marbækvej er blevet asfalteret

Jordarbejder pågår fortsat på begge sider af fjorden


Juli 2017

Arbejdet med etablering af dæmninger ud i Roskilde Fjord pågår på begge sider.

Svanevængets forlængelse er færdig, og Svanevænget er nu adgangsvejen til Tørslev Hage.


Juni 2017

Arbejdet med etablering af dæmninger ud i Roskilde Fjord pågår på begge sider.

Asfaltmaskinerne kører på Tørslev Hage

Der laves to bropiller, hvor bæreevnen testes.


Maj 2017

Nu påbegynder entreprenøren også arbejdet med at etablere en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Tørslev Hage.

Arbejdet med omlægning af Marbækvej pågår.

Byggepladsen på Tørslev Hage er blevet indhegnet og det er ikke længere muligt at passere byggepladsen langs fjorden.


April 2017

Arbejdet med at etablere en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Frederikssundsiden går i gang. Det er fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land.


Marts 2017

Anlægsarbejderne er nu i gang på begge sider af fjorden.

På østsiden er entreprenøren i gang med at etablere sin byggeplads. Lige nu er arbejdes der på at lave den støjvold, som på nordsiden af byggepladsen, skal mindske støjgenerne for borgerne i Frederikssund Sydby. Samtidig arbejder entreprenøren på omlægning af Marbækvej.

På den anden side af fjorden er entreprenøren gået i gang med jordarbejder ved Tørslevvej og Gl. Færgegårdsvej.


Januar 2017

Etablering af lille midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Tørslev Hage. Formålet er derfra at gennemføre de geotekniske boringer tættest på land.

De kystnære områder af fjorden er meget lavvandede, så de pramme der bruges ude på fjorden, kan ikke benyttes til boringer tæt på land. Dæmningen kommer til at gå omkring 200 m ud i fjorden.November 2016 -
slut januar 2017

Geotekniske undersøgelser af undergrunden på fjorden pågår. Undersøgelserne skal give viden om fjordbundens beskaffenhed samt bæreevne. Det er vigtig information til detailprojektering af højbroen.


April - oktober 2016

Anlæg af adgangsvejen mellem Frederikssundsvej og Marbækvej. Denne adgangsvej skal give entreprenøren, på den resterende del af motortrafikvejen og højbroen, adgang til deres kommende byggeplads. Derved slipper borgerne i den sydlige del af Frederikssund for at få den tunge trafik igennem deres kvarter.